Udruga Osmijeh ›

Kako je nastao «Osmijeh»


Udruga «Osmijeh» Bjelovar, registrirana je 27.srpnja 2006. godine, nakon okupljanja nekoliko istomišljenika o potrebi razvoja civilnog društva.

Udruga je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja građane, institucije i interesne grupe koje u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese vezane za razvoj civilnog društva i demokracije.

Misija

Poticati i jačati suradnju u lokalnim zajednicama u cilju dugoročnog razvoja.

Vizija

Naša vizija je uravnoteženo društvo sa razvijenim lokalnim zajednicama sadašnjih i budućih generacija.

Naše vrijednosti

Otvorenost, uključenost, pravednost, povjerenje, partnerstvo, inovativnost.

Korisnici

Osnovni korisnici su građani iznad 40 godina života a i drugi, nevladine organizacije, lokalna samouprava i poslovni sektor.

Naš rad uključuje:

• Edukacijske programe
• Volonterski program
• Procjenu potreba u zajednici
• Umrežavanje unutar sektora
• Procjenu kapaciteta organizacije
• Suradnju i povezivanje sa drugim sektorima
• Međunarodnu suradnju

Upravljanje – management

Skupština

Predsjedništvo

Predsjednica
Vera Šakić Frntić
Magistra ekonomije

Dopredsjednik
Đurđa Smrček Barjaktar, dipl.ecc.


Članice Predsjedništva
Stela Šupić prof., Ivana Toncer

.

About OSMIJEH ( SMILE)
http://www.osmijeh-bj.hr

How «Osmijeh» (Smile) was established
The non-profit organization «Osmijeh» Bjelovar, was registered on the 27th July 2006, after a meeting of several people holding the same views about the need of civil society development. The organization is a non-party, non-governmental and non-profit organization which gathers citizens, institutions and interest groups, enabling them to realizes their personal and common interests related to civil society development and democracy./ 70 members/
The mission -To stimulate and promote cooperation in local communities with the aim of long-term development.
The vision-Our vision is a balanced society with developed local communities for the benefit of present and future generations.
Our values: Openness, being involved, fairness, trust, partnership, innovation
Our work includes
• Educational programs
• Voluntary program
• International cooperation
• Cooperation and links with other sectors
Application of projects:
Portal with an NPO database Adults learn too! - course English language
Information point (showcase) PHARE 2008 EU- Let s motivate citizens to act!
IPA- Be innovative, Be employed! Fighting against corruption to the bottom up!
LLL Grundtvig-visits LLL Grundtvig-preparatory visits
Actions
Organizing seminars, trainings, public forums, Organizing a course in English language for adults,Establishing contacts with international foundations for civil society development
Links with the business sector and public sector
Management
General Assembly Secretary Olivera Komlenac
Chairmanship
Chairman
Vera Šakić Frntić, MA Econ.

Vice-chairman
Đurđa Smrček Barjaktar, B.S.Econ.



Izbor iz foto galerije
Godišnja skupština Osmijeha 6.3.2010.
Posjet Univerzitetu Victorija, British Columbia
Daruvar
Prof. Jordan Hanson i učitelj iz Afrike